Dokumenty do pobrania

Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić  sprawozdanie z praktyki / wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej (szczególnie w części, w której należy analizować zakres obowiązków w kontekście realizacji efektów kształcenia), przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z poniżej zamieszczonymi wskazówkami: