Praktyka zawodowa – krok po kroku

Przed udaniem się na praktykę wybieracie miejsce odbywania praktyki we własnym zakresie i konsultujecie szczegóły tego wyboru z opiekunem merytorycznym WSEI lub korzystacie z dostępnych ofert uczelni. W zakładce Firmy partnerskie   znajdziecie dane kontaktowe firm, które przyjmują studentów WSEI na praktykę bezterminowo, w zakładce Oferty praktyk/staży publikowane są na bieżąco pozostałe propozycje praktyk.

Poniżej krok po kroku jak dopełnić procedury dla wszystkich form zaliczenia praktyki zawodowej:

PP-dla-Odbywających-Praktykę

PP-na-podstawie-Zatrudnienia

PP-na-podstawie-Działalności-Gospodarczej