Rozwój

  1. Najpierw studia pierwszego stopnia na WSEI: www. wsei.edu.pl
  2. Ukończenie studiów pierwszego stopnia i osiągnięcie tytułu licencjata, inżyniera otwiera furtkę do podjęcia i rozpoczęcia studiów podyplomowych, trwają one dwa semestry (rozpoczynają się w październiku i marcu), rozwijają kompetencje kadry kierowniczej, menedżerskiej, a także pozwalają przekwalifikować się, tym osobom, które mają problem ze znalezieniem pracy. W WSEI prowadzone są studia podzielone na: 
  • Akademię Zarządzania w opiece zdrowotnej;
  • Akademię IT;
  • Akademię Finansów i rachunkowości;
  • Akademię Lean;
  • Akademię Doskonałości Menedżerskiej;
  • Więcej informacji tutaj: http://podyplomowe.wsei.edu.pl/

Centrum Szkoleniowe: http://podyplomowe.wsei.edu.pl/centrum-szkoleniowe/

Fundusze Europejskie dla młodych >>