Strefa absolwenta

W odpowiedzi na oczekiwania Absolwentów współpracujących aktywnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie postanowiliśmy powołać Klub Absolwenta. W nowej formule klub zmienił nazwę na KLUB ABSOLWENTÓW WSEIŚCI. Dołącz do klubu i twórz z nami społeczność WSEI.

W skład Rady Klubu Absolwenta WSEIŚCI wchodzą:

Przewodniczący: Krzysztof Artur Malada
Wiceprzewodniczący: Daniel Kazała
Skarbnik: Justyna Plewa
Członkowie Rady: Szymon Domirski, Piotr Grabek, Agnieszka Halama-Zielińska, Ewelina Kulas
Honorowy Członek Klubu Absolwenta WSEIŚCI: Ryszard Czopek

Z członkami Rady można się kontaktować przez skrzynkę mailową: klubabsolwenta@wsei.edu.pl

Przywileje wynikające z przynależności do Klubu to możliwość:

  • kontynuacji nauki na Studiach Podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni na preferencyjnych warunkach zgodnie z zarządzeniem Rektora (ulga 15%) – oferta studiów podyplomowych dostępna tutaj:  Studia Podyplomowe WSEI Kraków
  • udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez Uczelnię – dowiedz się, jakie szkolenia dostępne są na WSEI –podyplomowe.wsei.edu.pl/centrum-szkoleniowe/
  • prezentowania swojego dorobku naukowego w wydawnictwach Uczelni;
  • korzystania z księgozbioru Uczelni;
  • wymiany doświadczeń i wsparcie, budowanie bazy biznesowej – przede wszystkim na płaszczyźnie zawodowej – pomiędzy Absolwentami;
  • przyjmowania studentów WSEI na praktyki w firmie.

Wraz z rozwojem Klubu z pewnością pojawią się liczne dodatkowe korzyści i atrakcje.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Klubu i wypełnienia Karty Członkostwa oraz krótkiej ankiety dla Absolwentów.