Współpraca międzynarodowa

Krok I. Mobilność studencka? Tak! Erasmus+

Erasmus + to projekt zainaugurowany 24 stycznia 2014 roku w Nikozji. Powstał on w celu poprawy jakości i zwiększenia przydatności kwalifikacji i umiejętności. Do 2020 roku dofinansuje on studia, praktyki zawodowe, szkolenia i działania wolontariatu oraz na rzecz spotu dla czterech milionów Europejczyków. Program ten ma także na celu zwiększenie mobilności między studentami, uczniami i pracownikami akademickimi i nie tylko – dzieje się tak, gdyż jest on otwarty dla uczelni wyższych, szkół oraz instytucji/placówek edukacyjnych.W programie Erasmus+ bardzo duży nacisk położony jest na współpracę z krajami partnerskimi, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

Korzyści:

  • Rozwijanie kompetencji językowych – wielojęzyczność;
  • Uznawanie i walidacja umiejętności i kwalifikacji;
  • Rozwój i równoprawny dostęp do pracy dla wszystkich;
  • Szeroki dostęp do międzynarodowych dóbr;
  • Udział w programach kulturalnych i pedagogicznych;
  • Niepowtarzalne doświadczenie współpracy w międzynarodowym środowisku, co stanowi przyciągający element CV.

Program Erasmus ma już 30 lat!