Pierwsze miesiące 2023 roku były czasem dużej niepewności wśród pracodawców, musieli bowiem mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Poza wciąż toczącą się wojną za wschodnią granicą Polski, doszły do tego szalejąca inflacja, rosnące koszty surowców, prowadzenia działalności oraz życia. Wygląda jednak na to, że organizacje w pewien sposób przeczekały ten czas, bacznie przyglądając się wydarzeniom w kraju oraz na świecie, układając strategie oraz plany na najbliższe miesiące na nowo. I choć w poprzednim kwartale decyzje o zatrudnieniu podejmowane były bardzo ostrożnie, to nadchodzący czas wygląda obiecująco dla rynku pracy. Głęboko wierzę, że pomimo trudności, ten optymizm już z nami pozostanie – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.

  • Jak pokazują dane, 31% firm planuje wzmożone działania rekrutacyjne, 17% organizacji mówi o redukcji etatów, a 48% polskich pracodawców chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie. Jedynie 4% z nich nie zna planów personalnych na najbliższy kwartał.
  • Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych firm, wyniosła +12%. Jest to wynik o 4 punkty procentowe wyższy zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, co wskazuje na większy niż w poprzednich miesiącach optymizm pracodawców w rozbudowywaniu zespołów.
  • Analizując zadeklarowane przez pracodawców z sąsiadujących z nami krajów prognozy zatrudnienia można zauważyć, że najbardziej aktywnie działania rekrutacyjne zapowiadają organizacje z Niemiec (+22%) oraz Czech (+18%), o nieco mniejszych potrzebach mówią słowackie firmy (+10%).
  • W najbliższym czasie na najwięcej ofert mogą liczyć kandydaci starający się o pracę w sektorze IT (+26%) oraz usług komunikacyjnych (+26%), natomiast organizacje z branży transportu, logistyki i motoryzacji liczą się z niewielką koniecznością redukcji etatów (-3%).
  • Niezależnie jednak od wielkości organizacji czy branży, najwięcej przedsiębiorstw deklarujących wzrost zatrudnienia zlokalizowanych jest w południowym (+20%). Na najmniej ofert pracy mogą liczyć mieszkańcy południowo-zachodniej (+2%) Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią najnowszego Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia.

RAPORT

Poprzedni wpis
Zostań Twórcą treści na Onecie!
Następny wpis
New Technologies for Women – Ukraine
Aktualności
Udostępnij