Praktykant w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego

Services
Kraków
Posted 7 months ago

Opis oferty

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. Spółka oferuje doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój przedsiębiorstw oraz obsługę produktów finansowych. Wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz działania skierowane na tworzenie pozabankowych źródeł finansowania, klastrów, sieci czy partnerstw i konsorcjów przedsiębiorstw.

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSRR) podejmuje szeroką współpracę z podmiotami zewnętrznymi (w tym jednostkami  samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami) w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego w kontekście dokumentów strategicznych Spółki. DSRR jest inicjatorem kluczowych projektów wpływających na rozwój regionalny. Świadczy usługi doradcze (w tym oceny) w zakresie strategii, planów, rewitalizacji, badań oraz analiz rynku. Aktywnie stymuluje współpracę pomiędzy nauką i biznesem. Podejmuje również aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, SMART City/ SMART Region, ekonomii społecznej oraz partnerstw lokalnych, sieci i klastrów.

Praktykant będzie odpowiedzialny za:
• weryfikację formalną dokumentów aplikacyjnych w ramach realizowanych projektów, • analizę i syntezę wniosków z otrzymanych informacji, sporządzanie raportów, • kontakt z przedsiębiorcami w zakresie oceny projektu oraz przygotowanie pism i umów dla Beneficjentów, • współtworzenie i monitorowanie postępów realizacji strategii CSR dla Spółki, • współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie CSR oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Oczekujemy:
• zainteresowania obszarem w ramach praktyki, • samodzielności i zaangażowania, zdolności analitycznych, • umiejętności obsługi pakietu MS Office, • kreatywność i chęć działania, nastawienia na cel i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• bezpłatne praktyki w renomowanej instytucji (min 100 h), • elastyczne godziny odbycia praktyki, wsparcie opiekuna praktyk, •  zdobycie praktycznej wiedzy w obszarze realizacji projektów, •  atrakcyjną lokalizację (główna siedziba w okolicach Ronda Mogilskiego/Grzegórzeckiego), • dla najlepszych studentów możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres praktyki@marr.pl z dopiskiem „Praktyka w DSRR”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko pracy

Praktykant w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego

Kategoria oferty

Praktyka

Aplikuj

Diana Biel
126179912
praktyki@marr.pl
www.marr.pl

Job Features

Job CategoryPraktyka

Apply Online