ASYSTENT W DZIALE SEM

DIGIBITS sp. z o.o.

Marketing / reklama / PR
Wrocław, zdalnie
Dodane 12 miesięcy dni temu

Opis oferty

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

bieżący monitoring i analiza efektywności prowadzonych kampanii z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, identyfikacja błędów lub szans, wyciąganie wniosków i rekomendowanie zmian (display, remarketing, mailing); pomoc przy tworzeniu projektów graficznych; obsługa narzędzi analitycznych potrzebnych do prowadzenia kampanii internetowych; budowanie ścieżek konwersji i lejków sprzedażowych, segmentacja użytkowników; nadzór nad przeprowadzanymi kampaniami (display, remarketing, mailing); bieżące raportowanie przeprowadzanych kampanii marketingowych; monitoring działań konkurencji i tendencji rynkowych w zakresie e-commerce.

Wymagania:

swobodne korzystanie z komputera i narzędzi internetowych; zainteresowanie marketingiem internetowym; dobra organizacja pracy i samodzielność w realizacji powierzonych zadań; potrzeba rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji; odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków; kreatywność, energia i zapał do pracy; analityczny umysł.

Oferujemy:

szkolenia z zakresu SEM, reklamy i analityki; możliwość rozwoju umiejętności i wiedzy w oparciu o doświadczenie naszego zespołu; możliwość pracy stacjonarnej w biurze we Wrocławiu; elastyczne godziny pracy (ok. 4 godzin dziennie w wybranych godzinach 8-18).

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: praca@digitics.pl.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Digibits Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO) Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy że:

Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata na potrzeby rekrutacji jest Digibits Sp. z o.o. Przekazane przez Kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego w pkt. 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci na pracowników mają prawo do:

bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych usunięcia danych ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych niepodlegania profilowaniu wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

Stanowisko pracy

ASYSTENT W DZIALE SEM

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Alicja Filipowicz
531017508
partnerzy@mubi.pl
www.mubi.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online