Junior Magento Developer

Accenture

IT
Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź
Dodane 2 lata dni temu

Opis oferty

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Współpracuje z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi firmami, wspierając je w procesie transformacji biznesowej poprzez pięć obszarów swojej działalności: Strategy, Consulting, Digital, Technology oraz Operations. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

Kariera w obszarze konsultingu jest zróżnicowana i stymulująca. Każdy projekt stanowi ciekawe wyzwanie i umożliwia kontakt z nowymi ludźmi, zagadnieniami biznesowymi i technologiami. Jeśli jest to Twój pomysł na typowy dzień pracy, to Accenture jest odpowiednim miejscem dla Ciebie!

Czym będziesz się zajmować:

Udoskonalaniem platformy pod kątem rozszerzalności i skalowalności (np. wielkoskalowe katalogi produktów, zaawansowane rozwiązania cachowania, load balancing itp.), wykorzystując rozwiązania typu: Docker czy Kubernetes

Budową rozwiązań omnichannel – w tym budową i rozwojem optymalnej warstwy integracyjnej (od strony Magento) z zewnętrznymi systemami wspierającymi e-commerce na szeroką skalę: BI, CRM, 3PL (3rd party Logistics), PSP, pamiętając o wydajności, rozszerzalności i bezpieczeństwie takich komponentów

Wdrażaniem nowoczesnych rodzajów płatności na platformach e-commerce (ewallet, tokenization, etc.)

Współpracą z technicznymi zespołami dostawców usług.

Czego od Ciebie oczekujemy:

Podstawowej znajomości PHP 7.x, 8.x oraz architektury Magento 2

Umiejętności pisania unit testów oraz zwracania bacznej uwagi na elementy dotyczące wydajności kodu

Podstawowej znajomości zagadnień bazodanowych i umiejętności programowania w SQL: PL/SQL / MySQL / PostgreSQL

Umiejętności budowy warstwy integracji (GraphQL, JSON, REST, SOAP)

Znajomości podstaw HTML/CSS, JavaScript (jQuery, Knockout, React.js, Bootstrap itp.),

Doświadczenia w obsłudze GIT

Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie (poziom co najmniej B2)

Znajomości metodyk Agile oraz podstaw teorii z zakresu inżynierii oprogramowania (m.in. SOLID, DRY, DDD).

Co możemy Ci zaoferować:

Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.

Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej).

Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem.

Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)

Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych.

Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych.

Płatny program poleceń pracowników.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Stanowisko pracy

Junior Magento Developer

Kategoria oferty

Praca

Praca

Aplikuj

careers.pl@accenture.com
https://accenture.wd3.myworkdayjobs.com/AccentureCareers/job/Warsaw/Junior-Magento-Business-Developer_R00052989

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online