Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki

Technikum Kształtowania Środowiska Nr 24 w Zespole Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Edukacja
Kraków
Dodane 1 miesiąc dni temu

Opis oferty

Technikum Kształtowania Środowiska Nr 24 w Krakowie  z siedzibą przy ul. Brzozowej 5 poszukuje Nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dofinansowanie opłat do szkoleń lub studiów podyplomowych dających kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Pakiet socjalny w postaci dofinansowania do wypoczynku, częściowy zwrot kosztów za udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
 • Pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze środków Funduszu Zdrowotnego

 

Kwalifikacje kandydata:

 

 • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia  na kierunku ( specjalności)  informatyka lub edukacja techniczno – informatyczna  oraz przygotowanie pedagogiczne lub,
 • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści  nauczanych przedmiotów, tj. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  oraz przygotowanie pedagogiczne lub,
 • ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotów: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych; Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  oraz przygotowanie pedagogiczne.

Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych w trakcie zatrudnienia, oraz uzyskania dofinansowania w związku z uzupełnieniem tychże kwalifikacji.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 • Pełny etat tj. 18 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu oraz godziny ponadwymiarowe.
 • Miejsce pracy : Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie ul. Brzozowa 5
 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanego poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy, dodatek motywacyjny.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • Urlop wypoczynkowy w okresie ferii szkolnych

 

Warunkiem przyjęcia kandydata do pracy będzie rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Stanowisko pracy

Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Andrzej Izbiński
12 422 49 55
sekretariat@brzozowa5.edu.pl
www.brzozow5.edu.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online