Pracownik naukowy

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawczy

Edukacja, Nauka
Tylicz
Dodane 1 miesiąc dni temu

Opis oferty

Specjalista lub absolwent do Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu

 

Małopolski Ośrodek Badawczy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego poszukuje specjalistę lub absolwenta do zasilenia zespołu prowadzącego działalność badawczą, wdrożeniową, rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych). Miejsce pracy – Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu:

http://www.iteptylicz.edu.pl/

 

Zakres typowych zadań

  • twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwojowych w zespole, • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, • podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych, • upowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym, • udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej, • udział w badaniach terenowych, • uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu i Instytutu.

 

Wymagane kwalifikacje

  • posiadanie wykształcenia wyższego lub status studenta ostatniego roku studiów kierunkowych (inżynieria środowiska, gospodarka wodna, nauki rolnicze, nauki o ziemi lub pokrewne); • znajomość języka angielskiego – co najmniej na poziomie B2; • dodatkowe wymagania

– predyspozycje oraz znajomość metodyki pracy naukowej,

– mile widziane doświadczenie zawodowe i publikacje,

– umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność,

– terminowość, umiejętność pracy z dokumentami, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

– bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i dokładność w działaniu,

– biegła obsługa pakietu MS Office,

– prawo jazdy kategorii B oraz brak przeciwwskazań do zaliczenia badań psychotechnicznych do kierowania samochodem służbowym,

– mile widziana specjalizacja związana z techniką rolniczą,

– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań w zlewniach eksperymentalnych.

 

Dokumenty aplikacyjne

  • CV,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty należy przesyłać do dnia 30.04.2021 r. pocztą elektroniczną na adres itepkrak@itp.edu.pl podając w tytule kod: Tylicz 2021.

 

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Stanowisko pracy

Pracownik naukowy

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Robert Kurnicki
694-629-107
itepkrak@itp.edu.pl
www.itp.edu.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online