praktykant/ka w Dziale Zaopatrzenia i Inwnetaryzacji

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Administracja
Kraków
Dodane 4 miesiące dni temu

Opis oferty

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie poszukuje kandydata na:

bezpłatną obowiązkową praktykę zawodową

w Dziale Zaopatrzenia i Inwentaryzacji (DZI) Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Oferowane stanowisko: praktykant/ka w Dziale Zaopatrzenia i Inwentaryzacji Ilość miejsc: 1 Termin do wyboru: styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik, grudzień Opiekun praktyk: kierownik DZI Dominika Perek, tel. + 48 12 662 8109, e-mail: dominika.nowogrodzka@ifj.edu.pl

Zakres zadań:

 • wsparcie w pracach biurowo-administracyjnych;
 • pomoc w bieżącej obsłudze kancelarii ogólnej;
 • obsługa masowej korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • przygotowywanie zestawień oraz rozliczeń;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji;
 • współpraca z sekretariatami oraz innymi działami;
 • porządkowanie i archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office
 • wysoka kultura osobista
 • motywacja i zaangażowanie

Warunki i zasady odbywania praktyk dostępne na stronie: https://www.ifj.edu.pl/kariera/praktyki-staze-szkolenia.php

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za organizację praktyk w IFJ PAN:

dr Marzena Mitura-Nowak

tel. +48 12 662 8262; e-mail: Marzena.Mitura-Nowak@ifj.ed

Stanowisko pracy

Praktykant

Kategoria oferty

Praktyka

Aplikuj

Dominika Perek
12 662 8109
dominika.nowogrodzka@ifj.edu.pl
www.ifj.edu.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraktyka

Aplikuj online