Praktykant w Departamencie Współpracy Regionalnej

Consulting, Administracja
Kraków
Dodane 3 miesiące dni temu

Opis oferty

Do zakresu działań Departamentu Współpracy Regionalnej (DWR) należy: realizacja aktywności w obszarze kompleksowego wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w województwie małopolskim; współpraca z podmiotami zewnętrznymi (w tym jednostkami  samorządu terytorialnego, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami) w zakresie integracji działań na rzecz rozwoju regionalnego w kontekście dokumentów strategicznych Spółki; koordynacja przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji dokumentów strategicznych Spółki; inicjowanie i realizacja projektów i programów związanych z rozwojem regionalnym, w tym odpowiadających na zidentyfikowane problemy w kontekście Strategii Rozwoju województwa małopolskiego w obszarze działania Departamentu; realizacja aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju , odpowiedzialnego biznesu oraz circular economy; realizacja aktywności stymulujących synergię pomiędzy nauką a biznesem.
Liczba miejsc: 3
Praktykant będzie odpowiedzialny za:
•       weryfikację formalną dokumentów aplikacyjnych w ramach realizowanych projektów,
•       analizę i syntezę wniosków z otrzymanych informacji, sporządzanie raportów,
•       kontakt z przedsiębiorcami w zakresie oceny projektu oraz przygotowanie pism i umów dla Beneficjentów,
•       współtworzenie i monitorowanie postępów realizacji strategii CSR dla Spółki,
•       współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie CSR, działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz circular economy.

Oczekujemy:
•       zainteresowania obszarem w ramach praktyki,
•       samodzielności i zaangażowania, zdolności analitycznych,
•       umiejętności obsługi pakietu MS Office,
•       kreatywność i chęć działania, nastawienia na cel i umiejętność pracy w zespole,
•       aktualne ubezpieczenie NNW.

Oferujemy:
•       bezpłatne praktyki w renomowanej instytucji (min 100 h),
•       elastyczne godziny odbycia praktyki, wsparcie opiekuna praktyk,
•       zdobycie praktycznej wiedzy w obszarze realizacji projektów,
•       atrakcyjną lokalizację (główna siedziba w okolicach Ronda Mogilskiego/Grzegórzeckiego),
•       dla najlepszych studentów możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres praktyki@marr.pl z dopiskiem „Praktyka w DWR”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko pracy

Praktykant w Departamencie Współpracy Regionalnej

Kategoria oferty

Praktyka

Aplikuj

Diana Biel
126179912
praktyki@marr.pl
www.marr.pl

Aplikuj online