Referent ds. rozliczeń finansowych

Finansowa
Kraków
Dodane 2 lata dni temu

Opis oferty

Szczegółowy opis zadań został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku.

Stanowisko pracy

Referent ds. rozliczeń finansowych

Kategoria oferty

Praktyka

Aplikuj

Maria Turcza
12 422 06 36
biuro@rops.krakow.pl
www.rops.krakow.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online