Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Sektor publiczny
Kraków
Dodane 1 rok dni temu

Opis oferty

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie (https://www.rops.krakow.pl/gora/praca-w-rops-6/ogloszeniawyniki-96/ogloszenia-nowe.html).

Stanowisko pracy

referent ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Dział Polityki Społecznej, Zespół pomocy społecznej i wsparcia rodziny

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Maria Turcza
12 4220636
biuro@rops.krakow.pl
www.rops.krakow.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online