WDROŻENIOWIEC – PROGRAMISTA

Archman Sp. z o.o.

Informatyczna
Kraków
Dodane 4 dni dni temu

Opis oferty

Archman Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji innowacyjnych systemów informatycznych na platformie Microsoft .NET w zakresie: Obiegu pracy i dokumentów (Workflow/ECM), Budżetowania i analizy danych (Business Intelligence), Błyskawicznej budowy aplikacji bez użycia kodu (RAD). Flagowym produktem firmy jest system NAVIGATOR, który działa w 100% w środowisku przeglądarki internetowej.

Firma Archman ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie (jedna grupa kapitałowa). Pracownicy Archman mają możliwość prowadzenia wykładów, zajęć, zdobywania certyfikatów Microsoft (uczelnia jest centrum certyfikacyjnym Microsoft) a także uczestnictwa projektach badawczo – rozwojowych uczelni.

Zapraszamy do naszej, aktualnej rekrutacji do ZESPOŁU WDROŻEŃ:

 

WDROŻENIOWIEC – PROGRAMISTA 
systemów Workflow: Staż

 

Ta oferta jest dla osób, które:

 • są studentem/ką studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich (kierunki ekonomiczne, informatyczne) lub absolwentami studiów inżynierskich/ licencjackich/ magisterskich
 • są pogodne i optymistycznie nastawione do życia i pracy
 • uwielbiają nowoczesne technologie
 • chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie
 • preferują mniejsze, nowoczesne, polskie firmy.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć m.in.:

 • uczestnictwo w spotkaniach wdrożeniowych
 • pomoc przy projektowaniu systemów obiegu pracy i dokumentów na platformie NAVIGATOR
 • pomoc przy projektowaniu systemów raportowania i budżetowania na platformie NAVIGATOR
 • wsparcie przy budowanie formularzy webowych w NAVIGATORZE
 • uczestnictwo w pracach rozwojowych platformy NAVIGATOR.

Wymagania:

Wymagania podstawowe:

 • Znajomość podstaw języka SQL/T-SQL (procedury, funkcje, itd.)
 • Znajomość podstaw języka C#
 • Umiejętność organizacji czasu pracy

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Doświadczenie w obszarach: Entity Framework (lub inny ORM), ASP.NET MVC, jQuery, HTML5, CSS3), Angular, wzorce projektowe (MVP, MVC, MVVM)
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych.
 • Dobra znajomość platformy .NET Framework 4.x oraz .NET Core 2.x,
 • Dobra znajomość języka C#
 • Dobra znajomość MS SQL Server 2016
 • Dobra znajomość technologii webowych (ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, AJAX).

OFERUJEMY:

 • Płatny 3-miesięczny staż z możliwością dalszej współpracy
 • Elastyczny czas pracy (godziny rozpoczęcia pracy 8-10, częściowo praca zdalna)
 • Atrakcyjna lokalizacja w samym centrum Krakowa (5 min. Galeria Krakowska, Dworzec Główny, Planty Krakowskie): mieścimy się przy Westerplatte 1
 • Możliwość uczestniczenia w pełnym procesie wytwarzania produktu
 • Możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie controllingu
 • Możliwość zdobywania certyfikatów Microsoft w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym przy uczelni
 • Benefity: karta MultiSport, opieka medyczna
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Wyjścia integracyjne
 • Kontakt z najnowszymi technologiami Microsoft.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji, klikając w przycisk aplikowania: https://navigator.archman.pl/HR/RecruitmentForm.aspx?CpId=77

—-

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji informujemy, że:

 1. Archman Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-150 przy ul. św. Filipa 17 w świetle przepisów jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji oraz miesiąc po ich zakończeniu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej, pracownikom lub współpracownikom administratora danych osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia, podmiotom doradczym, kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom ochrony mienia oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 6. Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na adres: biuro@archman.pl
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko pracy

WDROŻENIOWIEC – PROGRAMISTA 

Kategoria oferty

Staż

Aplikuj

https://navigator.archman.pl/HR/RecruitmentForm.aspx?CpId=77

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca, Praktyka

Aplikuj online