Specjalista lub absolwent do Górskiego Centrum Badań, Wdrożeń i Edukacji w Tyliczu

Specjalista lub absolwent do Górskiego Centrum Badań, Wdrożeń i Edukacji w Tyliczu

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje specjalistę lub absolwenta do zasilenia zespołu prowadzącego działalność badawczą, wdrożeniową, rozwojową i edukacyjno-szkoleniową w szerokim zakresie infrastruktury technicznej, technicznych środków produkcji rolniczej na przyrodniczo cennych terenach Karpat Polskich, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sanitacji ściekowo-nawozowej oraz sozologii wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa opartego na gospodarstwach organicznych (tzw. ekologicznych). Miejsce pracy – Górskie Centrum Badań, Wdrożeń i Edukacji w Tyliczu: http://www.iteptylicz.edu.pl/Zakres typowych zadań• udział w badaniach terenowych,• twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych i rozwojowych w zespole, • upowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym, • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, • podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych, • udział w realizacji ekspertyz wykonywanych na potrzeby gospodarki narodowej, • uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu i Instytutu.Wymagane kwalifikacje• posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia (rolnictwo i technika rolnicza, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i gospodarka wodna lub inne pokrewne), • znajomość języka angielskiego – co najmniej na poziomie B2, • umiejętność biegłej obsługi programów z pakietu MS Office, • umiejętność obsługi programów do statystycznej obróbki wyników badań, • prawo jazdy kategorii B lub możliwość jego uzyskania oraz brak przeciwwskazań do zaliczenia badań psychotechnicznych do kierowania samochodem służbowym.Dodatkowe oczekiwania• gotowość do podjęcia pełnoetatowej pracy stacjonarnej w Tyliczu, • predyspozycje do pracy naukowej, • doświadczenie w prowadzeniu badań polowych, • doświadczenie w projektach i badaniach naukowych lub wdrożeniowych, • doświadczenie publikacyjne.Dokumenty aplikacyjne• CV,• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.Dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres itepkrak@itp.edu.pl podając w tytule kod: Tylicz.Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu rekrutacji telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail.Telefon:694-629-107Adres e-mail:itepkrak@itp.edu.plAdres www:https://www.itp.edu.pl/

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
Rodzaj oferty: Praca
Miejsce pracy: Tylicz
Firma: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy