Agnieszka Foremna

Koordynator ds. studenckich praktyk zawodowych

Krzysztof Tokarz

Kierownik Biura Karier

Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, jednocześnie akceptuję warunki Polityki Prywatności.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki
Poznaj nasz zespół

Kontakt

Świętego Filipa 17, 31-150 Kraków

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

505 525 366