Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej, która trwa:

Nabór 2022/2023 oraz 2023/2024

Kierunek: Informatyka Stosowana
Liczba godzin: 960
Semestr: 4, 5, 6, 7 (240 godz/sem)

Kierunek: Zarządzanie
Liczba godzin: 960
Semestr: 3, 4, 5, 6 (240 godz/sem)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Liczba godzin: 960
Semestr: 3, 4, 5, 6 (240 godz/sem)

Studenci mogą realizować praktykę tylko na podstawie umowy między firmą, a uczelnią

Nabór 2020/2021 oraz 2021/2022

Kierunek: Informatyka stosowana
Liczba godzin: 960
Semestr: 4, 5, 6, 7 (240 godz/sem)

Kierunek: Zarządzanie
Liczba godzin: 960
Semestr: 3, 4, 5, 6 (240 godz/sem)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Liczba godzin: 960
Semestr: 3, 4, 5, 6 (240 godz/sem)

Nabór 2019/2020

Kierunek: Informatyka i Ekonometria
Liczba godzin: 960
Semestr: 4, 5, 6, 7 (240 godz/sem)

Kierunek: Zarządzanie
Liczba godzin: 960
Semestr: 3, 4, 5, 6 (240 godz/sem)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Liczba godzin: 960
Semestr: 3, 4, 5, 6 (240 godz/sem)

UWAGA!

Jeśli nie możesz odbyć praktyki we wskazanym terminie, złóż podanie w Dziekanacie o indywidualny tryb odbywania praktyki (wraz z proponowanym harmonogramem).

Odbywanie praktyki nie może kolidować z harmonogramem zajęć.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Dziekan dr inż. Zbigniew Handzel, prof. WSEI.

Zaliczenie jest wpisywane do karty egzaminacyjnej ww. semestrze/semestrach danego kierunku. Bez tego wpisu nie zaliczysz semestru!

Sposoby zaliczenia praktyk

Na podstawie umowy z firmą/instytucją

Na podstawie zatrudnienia

UWAGA!

Praktyka/praca musi być związana z kierunkiem studiów.
Praca – staż pracy nie może być krótszy od wymaganego czasu odbywania praktyki.

Częste pytania

Wszelkie pytania oraz formalności związane z praktykami należy kierować do P. Natalii Pacholczak w Biurze Karier WSEI.

Dyżury:

Środa 9.00 – 13.00

Piątek 13.00 – 17.00 (wyjątkowo konsultacje 31.03 odbędą się zdalnie)

Wybrane soboty w godzinach 8.00 – 14.00

Terminy MARZEC: 04.03 oraz 11.03

KWIECIEŃ: 01.04 ORAZ 22.04

Możliwe są również konsultacje online.

Kontakt:

e-mail: npacholczak@wsei.edu.pl

telefon: 515 388 491

Dokumenty zostaną automatycznie wygenerowane na platformie workflow, po złożeniu wniosku i akceptacji opiekuna merytorycznego praktyk.

Dokumenty otrzymuje się przez wypełnienie formularzy na workflow.wsei.edu.pl

Uwaga! Nie potrzebujesz pieczątki Biura Karier na karcie obiegowej!

Praktyka zawodowa musi być związana z kierunkiem studiów.

Może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych (faktograficznych), umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Warto pamiętać, że odbycie praktyki daje szansę na zaprezentowanie się w środowisku potencjalnych pracodawców i przekona ich o odpowiednim przygotowaniu do wykonywania zawodu.

Zatem w pierwszej kolejności szukaj dla siebie takiego miejsca praktyki, które bardzo Cię interesuje i w którym chciał(a)byś zostać na dłużej.

Regulamin praktyk zawodowych WSEI

Opiekunowie merytoryczni praktyk zawodowych

dr Tomasz Piwowarski

Dla studentów kierunku „Finanse i Rachunkowość”

tomasz.piwowarski68@gmail.com

dr inż. Tomasz Czapran, prof. WSEI

Dla studentów kierunku „Zarządzanie”

tczapran@wsei.edu.pl

mgr inż. Ryszard Brzegowy

Dla studentów kierunku„Informatyka i Ekonometria” i „Informatyka Stosowana

rbrzegowy@wsei.edu.pl

mgr inż. Adam Brzeziak

Dla studentów kierunku„Informatyka i Ekonometria” i „Informatyka Stosowana

abrzeziak@wsei.edu.pl

Przydział modułów kierunku Informatyka Stosowana do Opiekuna

Programowanie i analiza danych: mgr inż. Adam Brzeziak

Sieci komputerowe: mgr inż. Adam Brzeziak

Gry komputerowe i multimedia: mgr inż. Adam Brzeziak

Programowanie aplikacji: 

  • 2 rok studiów:
    • Niestacjonarne:  mgr inż. Ryszard Brzegowy
    • Stacjonarne: mgr inż. Adam Brzeziak
  • 3 rok studiów:  mgr inż. Ryszard Brzegowy

Konsultacje

Terminy konsultacji dostępne na platformie e.wsei

Praktyka zawodowa jest integralnym elementem procesu kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Osoby, które przerwały studia i uzyskały zaliczenie z praktyki zawodowej mogą starać się uznanie praktyki zawodowej na poczet kontynuacji studiów. Osoby te będą musiały wypełnić wniosek prezentujący efekty uczenia się.

Chcesz wyjechać na praktykę zawodową za granicę? Skorzystaj z możliwości, jakie daje programu Erasmus +