A może własna firma?

Od 1 lipca 2011r., aby szybko zarejestrować własną działalność gospodarczą, możesz skorzystać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Zarejestrować działalność może każda pełnoletnia osoba fizyczna.

Wniosek do CEIDG składamy zapośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek CEIDG-1 można wypełniać poprzez samodzielne uzupełnianie pól formularza albo korzystając zpomocy tzw. kreatora, który poprzez przewodnik „krok po kroku” i pytania pomocnicze ułatwia uzupełnienie kolejnych rubryk.

Do zarejestrowania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna nie są potrzebne żadne dokumenty oprócz wypełnienia wniosku.

Przedsiębiorca rejestrujący jednoosobową działalność gospodarczą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK znajdującym się przy ulicy Wielickiej 28A. czynnym od poniedziałku do piątku od godz. 7:40 do 18:00 ma do dyspozycji w jednym miejscu pracowników Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość załatwienia sprawy „od ręki”.
Aby skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Urzędzie do niezbędnego minimum istnieje możliwość umówienia się na konkretny dzień i godzinę poprzez stronę internetową Punktu Obsługi Przedsiębiorcy