Wywiad z Moniką Malczyk, Specjalistką ds. Rekrutacji w EY

1. Jakich kwalifikacji oczekujesz od absolwenta, który wchodzi na rynek pracy?

Przede wszystkim oczekujemy motywacji do pracy i nauki oraz zaangażowania. Bardzo często absolwenci nie posiadają doświadczenia zawodowego w obszarze na który aplikują, natomiast ważne jest to, aby już podczas studiów odbywać praktyki bądź staże związane z tematyką z którą wiążemy swoje doświadczenie zawodowe. Warto również brać udział w różnych wydarzeniach czy szkoleniach, które organizują uczelnie, ponieważ często są to wydarzenia merytoryczne na których możemy dowiedzieć się wielu chociażby teoretycznych informacji, które mogą się nam przydać podczas poszukiwań pracy. Istotne również jest zainteresowanie tematyką na którą aplikujemy, ponieważ podczas rozmowy o pracę zawsze pytamy o zainteresowanie danym ogłoszeniem i motywację do aplikacji. Polecam również udział w organizacjach studenckich czy kołach naukowych, gdzie można nabyć wiele umiejętności miękkich.

2. Często mówi się o umiejętnościach miękkich. Czy cenisz je sobie? Jeśli tak to jakie konkretnie?

Umiejętności miękkie są bardzo istotne w każdej pracy. Jeżeli nie posiadamy umiejętności twardych, ponieważ nie zdobyliśmy jeszcze żadnego doświadczenia umiejętności miękkie są cenną kompetencją. Dla mnie istotne umiejętności miękkie to np.: umiejętność planowania i organizacji, zarządzania czasem, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność przystosowywania się do zmian, czy umiejętność pracy zespołowej. Takie umiejętności można nabyć biorąc udział w różnych projektach na uczelni.

3. Co najbardziej razi Cię w aplikacjach studentów/absolwentów lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z takim kandydatem?

Jeżeli chodzi o aplikację to są to na pewno błędy ortograficzne w CV, brak danych kontaktowych, bardzo krótkie CV – bez wypisanych obowiązków czy nieprofesjonalne zdjęcie z wesela czy innych imprez. Jeżeli chodzi o samą rozmowę rekrutacyjną jest to zapewne brak przygotowania do rozmowy – nie zapoznanie się z profilem firmy i ogłoszeniem na które się aplikowało, brak zainteresowania ofertą, niestosowny ubiór, brak zaangażowania ze strony kandydata – udzielanie krótkich nie precyzyjnych odpowiedzi

4. Absolwentów jakich kierunków/specjalności studiów najchętniej widziałabyś w swojej firmie?

Finanse i Rachunkowość, Controlling, Ekonomia, Audyt, Big Data, kierunku powiązane z obszarem informatyki, cyberbezpieczeństwa czy Zarządzania Ryzykiem.

Wywiady
Udostępnij