Girls go IT jest bezpłatnym kursem realizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w ramach grantu przyznanego przez Fundację Motorola Solutions. Jego cel to zaprezentowanie odpowiednich narzędzi i umiejętności, dzięki którym kobiety będą mogły budować swoją karierę tak, by stać się cenionym ekspertkami w sektorze nowych technologii.

 

Do kogo skierowany jest program?
Kurs adresowany jest do dziewczyn i kobiet między 16 a 30 rokiem życia mieszkających na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką IT, które są chętne by zrobić pierwszy krok w stronę bycia specjalistką w tej branży. Udział w projekcie nie wymaga fachowej wiedzy technicznej oprócz umiejętności korzystania z komputera i sieci.

 

Cel projektu
Kurs Girls go IT proponuje ciekawe spojrzenie na kwestie związane z programowaniem, tworzeniem stron internetowych, problemem bezpieczeństwa w sieci. Program projektu został opracowany tak, by być praktycznym wprowadzeniem w świat IT i podstawą do dalszego rozszerzania zdobytych umiejętności. Oprócz zajęć prowadzonych przez wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, projekt zakłada program mentorski. Spotkania z mentorem będą okazją do odkrycia swojego potencjału z obszaru ICT, zbudowania pewności siebie w tej sferze, zaplanowania ścieżki dalszej kariery. Kurs pozwoli Ci także na nawiązanie licznych kontaktów dzięki możliwości uczestnictwa w warsztatach i dyskusjach panelowych. Zaplanowane sesje z liderkami, które osiągnęły duży sukces w dziedzinie IT, udowodnią Ci jak ważne i potrzebne jest aktywne zaangażowanie kobiet w rozwój nowych technologii.

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny a po jego ukończeniu otrzymasz świadectwo potwierdzające zdobyte umiejętności.

 

Organizacja kursu
Wszystkie zajęcia będą odbywać się zdalnie a planowane rozpoczęcie programu to grudzień 2020. Uczestniczkom projektu zapewniony będzie dostęp do platformy e-learningowej. Szczegółowy harmonogram może ulec niewielkim zmianom.

Grupy tworzone będą z uwzględnieniem wieku Uczestniczek oraz ich indywidualnych umiejętności w zakresie IT.
Warunki ukończenia 
Do otrzymania świadectwa o odbytym kursie, zgodnie z regulaminem, wymagane jest: aktywne uczestnictwo  w zajęciach, wykonywanie zadań praktycznych, uzyskanie pozytywnych wyników z testów kończących każdy blok tematyczny oraz min. 75% frekwencja na zajęciach.

 

Warunki rekrutacji
Wymagania wstępne: brak wykształcenia informatycznego oraz wiek od 16 do 30 lat, przy czym Kandydatki w roku kalendarzowym 2020 kończą 16 lub 30 rok życia. W programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego lub świętokrzystkiego. Do projektu nie mogą aplikować Uczestniczki kursu Girls go Cyber.
Limit przyjęć na kurs: 60 – limit osób
Termin rekrutacji: 8 listopada 2020 r. – 22 listopada 2020 r lub do wyczerpania miejsc
Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Zgoda rodziców na udział w procesie rekrutacji – w przypadku osób niepełnoletnich

 

Jak się zapisać?

 1.  Aby zapisać się na kurs musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć kliknij 👉tutaj. W przypadku osób niepełnoletnich rejestracji i zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Posiadanie konta umożliwia zapisywanie się na kursy zarówno w platformie szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl . Jeśli już masz konto, możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉Zapisz się na kurs.
 3. Poczekaj na potwierdzenie Twojego zgłoszenia przez Sekretariat kursu a następnie wyślij dokumenty aplikacyjne na adres 👉girlsgoit@informatyka.agh.edu.plZgłoszenie składa się z CV oraz listu motywacyjnego zawierającego odpowiedź na pytanie dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie i dlaczego powinniśmy wybrać właśnie Ciebie. Selekcja Kandydatek dokonywana będzie na podstawie analizy przesłanych pism.
  W złożonych dokumentach dołącz podpisaną klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  Jeśli jesteś niepełnoletnia dołącz zeskanowaną zgodę rodziców na udział w procesie rekrutacji.
  UWAGA! Wniosek o przyjęcie Kandydatki niepełnoletniej przesyła jeden z jej rodziców lub opiekunów prawnych.
  Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo do końca listopada 2020.
 4. Pobierz ze strony kwestionariusz osobowy, regulamin, zgodę rodziców na udział w zajęciach kursu. Wypełnij te dokumenty, regulamin zaparafuj na każdej stronie i prześlij skany podpisanych wersji dokumentów na adres mailowy Sekretariatu kursu do 5 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji.
 5. Dostarcz oryginały wszystkich pism wraz z CV, listem motywacyjnym oraz zgodą rodziców użytymi w procesie rekrutacji. Dokumenty wyślij listem poleconym na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

             z dopiskiem:
D-17 Katedra Informatyki
Kurs „Girls go IT”
pok. 2.14

Poprzedni wpis
Kobiety IT 2020
Następny wpis
Słuchaj-wygrywaj
Aktualności
Udostępnij