# OPIS

Dowiesz się, jak zorganizować prowadzenie projektu, jak wyznaczyć role, zarządzać harmonogramem i ryzykiem. Zapoznasz się przede wszystkim ze zwinnymi metodykami projektowania (AGILE, SCRUM). Poznasz także klasyczne standardy (PRINCE2, PMBoK), dzięki czemu dowiesz się, jaka jest różnica w podejściu do różnorodnych zagadnień projektowych. Zajęcia praktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem programu Microsoft Project.

# UMIEJĘTNOŚCI

Po kursie będziesz potrafił/a:

 • zaplanować proces tworzenia inżynierii oprogramowania
 • napisać przypadki użycia dla stworzonego w zespole projektu na GitHubie
 • tworzyć diagram przypadków użycia dla projektowanego systemu / diagram klas systemu
 • stworzyć dokument RACI i Rejestr Ryzyk dla projektu
 • szacować pracochłonność przy użyciu metody PERT
 • korzystać z narzędzia MS Project do harmonogramowania i kontroli przebiegu pracy

# PROGRAM

 1. Wybrane metodyki projektowania i standardy projektowe
 2. Inicjalizacja projektu, ustalanie parametrów
 3. Zarządzanie informacją o zasobach, szacowanie kosztów projektu
 4. Zarządzanie realizacją projektu
 5. Publikowanie i udostępnianie informacji o projekcie

# TEMATYKA ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie: Inżynieria Oprogramowania i SDLC
Definicja Inżynierii Oprogramowania
Projektowanie oprogramowania
Produkcja oprogramowania (w tym metodyki zarządzania cyklem: Klasyczne, Zwinne, Hybrydowe)
Testowanie oprogramowania / QA
Wdrażanie i utrzymanie oprogramowania
Cykl produkcji oprogramowania czyli czym jest SDLC (Software Development Life Cycle)
Modele procesu produkcji oprogramowania (waterfall, iteracyjny, spiralny, model V)

II. Inżynieria wymagań
Wprowadzenie do tematu inżynierii wymagań produktu informatycznego
Dokumentacja wymagań produktu (PRD) – omówienie szablonu dokumentu
Model FURPS i przedstawienie czym są funkcjonalne (F) i pozafunkcjonalne (URPS) wymagania produktu
Pojęcie Aktora w kontekście wymagań produktowych i jego roli w tworzeniu przypadków użycia

III. Modelowanie przy użyciu UML, wzorce projektowe
Historia powstania języka modelowania UML, jego funkcji i znaczenia w procesie wytwarzania oprogramowania
Wprowadzenie do podstawowej notacji UML
Modelowanie procesów biznesowych, Modelowanie dziedziny (perspektywa obiektowa), Omówienie diagramów klas i relacji
Wzorce projektowe – geneza i omówienie wybranych wzorców

IV. Zarządzanie procesem produkcyjnym
Wprowadzenie do pojęcia projektu
Omówienie kluczowych obszarów zarządzania w ramach domeny zarządzania projektem na przykładzie PMBOK

V.Prince2. Klasyczne podejście do zarządzania projektem
Wprowadzenie do metodyki Prince 2
Struktura zespołu projektowego, role i odpowiedzialności członków Rady Projektu oraz ról na poziomach zarządzania operacyjnego i dostarczania produktu
Omówienie standardowych fazy projektu w Prince2 i charakterystyczne dla nich produktów zarządczych.
Przedstawienie założeń metody ścieżki krytycznej i omówienie sposobu jej obliczania

VI. Zwinne metodyki produkcji oprogramowania (Scrum, Kanban, XP, Agile PM,)
Wprowadzenie do metodyk zwinnych
SCRUM – definicja, filary, wartości
Zespół SCRUMowy, wydarzenia i artefakty w Scrumie
Inne przykłady metodyk zwinnych: Kanban, XP
Narzędzia wspierające proces produkcyjny na przykładzie Github Issues / Github Projects oraz przegląd innych narzędzi
AgilePM – zwinne podejście do prowadzenia projektów w dojrzałej organizacji
Metodyki Hybrydowe: Prince2 Agile

# EGZAMINY

Po ukończeniu kursu uczestnikowi przysługuje w ramach opłaty za kurs: 1 podejście do egzaminu Microsoft 74-343: Managing Projects 

Więcej> https://szkolaprogramowania.wsei.edu.pl/kursy/zarzadzanie-cyklem-zycia-aplikacji/

 

Poprzedni wpis
WARSZTATY – Uwikłany. Jak odnaleźć spokój i wolność w pracy?
Następny wpis
7 najciekawszych wydarzeń IT w KRK