Projekt „Mam POWER. Mam pracę”

 

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od października 2020r. realizuje projekt Mam POWER. Mam pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. do 30.06.2023r.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacja oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących/pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:

 • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów/imigrantów;
 • młodzież pozostającą poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET)
 • osób pracujących/uczących się, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osób z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy/zdobyć kwalifikacje/odbyć staż do udziału w projekcie.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • 3 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • Pośrednictwa pracy; doradztwa zawodowego, psychologicznego, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego;
 • Refundacji kosztów dojazdu/opieki nad osobami zależnymi.

 

Biuro projektu: Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie,

 1. Żułowska 51, 31-436 Kraków

tel. 12 418 77 63 LUB 12 418 77 67

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji J

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Poprzedni wpis
Mam POWER, mam pracę
Następny wpis
PRINT HACK – platforma integratora druku 3D
Aktualności
Udostępnij