Podsumowanie organizacji szkoleń i warsztatów przez Biuro Karier WSEI

W kończącym się roku akademickim Biuro Karier zorganizowało 35 szkoleń/warsztatów, w których wzięło udział 1037 uczestników. W sumie szkolenia/warsztaty poprowadziło 36 prowadzących z firm, jak i ze środowiska akademickiego.

Wynik jest szczególnie imponujący, biorąc pod uwagę fakt, że świadczy o tym, iż studenci WSEI już w trakcie studiów zaczynają dbać o dobry start kariery zawodowej. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności miękkie pozwolą przyszłym absolwentom WSEI jeszcze szybciej i bardziej elastycznie odnaleźć się na europejskim rynku pracy.

Głównym kluczem doboru tematyki szkoleń były wyniki ankiet, które uzupełniali uczestnicy tychże szkoleń. Taka strategia jak najbardziej się opłaciła – dzięki bieżącej analizie zapewniliśmy, aby kolejne szkolenia pokrywały się z oczekiwaniami uczestników. Opinie o warsztatach były bardzo pozytywne i inspirujące nas do jeszcze aktywniejszej działalności w następnym roku akademickim.

 

Szkolenia i warsztaty zorganizowane w bieżącym roku akademickim przez Biuro Karier WSEI:

  • 35 warsztatów i szkoleń
  • 36 prowadzących
  • 1037 uczestników
  • Zróżnicowana tematyka warsztatów/szkoleń
  • Bardzo wysoka ocena organizacji szkoleń i warsztatów
  • Uczestnicy docenili organizację i atmosferę szkoleń oraz przygotowanie, komunikatywność i profesjonalizm prowadzących

Zapraszam do udziału w wydarzeniach w kolejnym roku akademickim!

Poprzedni wpis
EY Open Talk on Digital Audit
Następny wpis
Podsumowanie organizacji szkoleń i warsztatów przez Biuro Karier WSEI