Praktyczne e-szkolenie w zakresie elastycznych zawodów wspierające prace zdalna nieaktywnych zawodowo kobiet, pracujących na własny rachunek