Przyciągnij uwagę rekruterów. Jak stworzyć atrakcyjny profil na LinkedIn bez doświadczenia zawodowego

Przyciągnij uwagę rekruterów. Jak stworzyć atrakcyjny profil na LinkedIn bez doświadczenia zawodowego

Data: 14 grudnia 2022
Godzina: 17:30 – 18:30
Miejsce: MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlZTQzZjQtNDI0Ni00OWRjLThhN2YtZTY1YzExODY3Zjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7ed644a-d1b3-4946-85f9-30a3380c2618%22%2c%22Oid%22%3a%223c90422b-0889-4312-93b4-d86f51c64d5d%22%7d
Zapisy: https://forms.office.com/e/SkeAj5nei7

Aneta Bochenek – pracuje w obszarze HR od blisko 10 lat. Posiada kwalifikacje CIPD. Ma doświadczenie w technical sourcingu i w prowadzaniu procesów rekrutacyjnych do złożonych i dużych zespołów w Polsce, UK oraz we Francji. Miała okazję współuczestniczyć w tworzeniu hubów technologicznych w Krakowie dla takich firm jak GE Healthcare,Gain Capital, Oanda czy Bitpanda wspierając te firmy z ramienia agencji, RPO, oraz w wewnętrznym dziale rekrutacji.
W StoneX Financial Ltd (dawne StoneX Poland) zajmuje się aktywnym pozyskiwaniem kandydatów, zarządzaniem agencjami jak i działaniami związanymi z budowaniem marki pracodawcy.
W wolnym czasie jest HR Expertem dla społeczności Dare IT, organizacji, która zachęca i wspiera kobiety do rozpoczęcia i rozwoju kariery w branży tech. Jest pasjonatką networkingu, docierania do kandydatów nietypowymi sposobami oraz marketingu rekrutacyjnego.

Poprzedni wpis
EnergY
Następny wpis
PHP Circle 2022 (online)