Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Biuro Karier WSEI oraz Dziekanat zapraszają na spotkanie organizacyjne w sprawie Praktyk zawodowych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną formalności związane z praktykami w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Studenci WSEI poznają zasady odbywania praktyk, wskazane zostaną wzory dokumentów, formalna ścieżka zaliczenia praktyki zawodowej. Ponadto będzie okazja do wysłuchania porad płynących z rynku pracy.

Prowadzący: Małgorzata Podmokła, Krzysztof Tokarz

Termin: 20 kwietnia, godzina 15:00

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a563e4ed65a9e43a7bc333292b9253a13%40thread.tacv2/conversations?groupId=951bfbe7-523b-4eb9-bebf-994c769d326d&tenantId=b7ed644a-d1b3-4946-85f9-30a3380c2618
Spotkanie tylko dla studentów WSEI

Poprzedni wpis
5 rad dotyczących mowy ciała, które pomogą Ci zdobyć wymarzoną pracę
Następny wpis
Mini Dni Kariery 2021
Aktualności
Udostępnij