StartUP MIX AKCELERATOR MIEJSKI – BETA TEST CITY

STARTUP MIX AKCELERATOR MIEJSKI
StartUP MIX AKCELERATOR MIEJSKI – BETA TEST CITY
ma na celu wspieranie założycieli innowacyjnych startupów, spinoffów i spinoutów oferujących
produkty lub usługi zorientowane na poprawę jakości życia w przestrzeni miejskiej. Poprzez
pilotażowe działania, akcelerator umożliwia testowanie swoich rozwiązań w realnych warunkach
miejskich, zyskując jednocześnie dostęp do niezbędnych zasobów umożlwiających skuteczny rozwój
a także ich skalowalność.

Akcelerator Miejski – Beta Test City to przestrzeń, w której innowacyjne rozwiązania mają szansę
testowania się w realnym środowisku miejskim. Taką rolę w przestrzeni miasta pełni BCL inkubator
dla rozwoju rozwiązań miejskich, prowadzonej w formie dynamicznej platformy, integrującej
innowacyjne pomysły z potrzebami miejskich społeczności.
BCL to również otwarta przestrzeń do rozwiązywania skomplikowanych wyzwań technologicznych lub
naukowych szytych na potrzeby miast. Tworzymy przełomowe rozwiązania, które mogą być trudne do
odtworzenia, co wyróżnia je spośród innych start-upów, że często łączą różne dziedziny
w poszukiwaniu unikalnych rozwiązań. Interdyscyplinarność start-upów w ramach BCL umożliwi
na stworzenie nietuzinkowych rozwiązań.

Dlaczego warto dołączyć do Akceleratora?
Wchodząc do programu zyskujesz nie tylko dostęp do unikalnej przestrzeni testowej,
ale także do ekspertów i partnerów biznesowych. Dzięki ścisłej współpracy
z miastem, akcelerator zapewnia realne szanse na wdrożenie i skalowanie projektów,
przyczyniając się do rozwoju inteligentnego, zrównoważonego miasta przyszłości.
„Sieciujemy i wspieramy, założycieli startupów, menedżerów projektów,
naukowców, przedsiębiorców, prywatnych inwestorów a także partnerów
międzynarodowych, łącząc ich w ekosystem miejski”
Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab
STARTUP MIX

Wypełnij formularz https://forms.office.com/e/aMHabaMQMh dodaj opis
(usługi/produktu) koncepcji, którą chcesz przedstawić w ramach akceleratora
(opis nie powinien przekroczyć 2000 znaków).

Pozostaw kontakt do siebie tel. oraz e-mail.
Umówimy się na spotkanie w formie stacjonarnej w Rzeszowie lub online.

Jak dołączyć do Akceleratora?
Przesłane zgłoszenia są analizowane i poddawane ocenie realnego wdrożenia przez
Miasto w jego przestrzeń w ramach Akceleratora Miejskiego – Beta Test City.
Projekty zgłaszane do akceleracji prezentowane są przed Jury oraz publicznością
podczas otwartych spotkań: StartUP MIX – ekosystem startupowy, Smart City Synergy
Network – sieć synergii rozwiązań Smart City oraz Urban Tech Fusion – spotkań
łączących technologie miejskie.
W ramach akceleracji zgłoszone projekty mają szansę na spotkania sieciujące 1:1
z inwestorami jak również na przejście ścieżki mentorskiej w wybranym obszarze
biznesowym.
Tworzymy sieć współpracy między biznesem a pomysłodawcami.
Wspieramy w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych.
Umożliwiamy dostęp do sieci inwestorów i korporacji.
Budujemy mentoring krajowej i zagranicznej sieci ekspertów.
Zapewniamy dostęp do innowacyjnych pomysłów, które zostały starannie
wyselekcjonowane i są gotowe do inwestycji lub współpracy z korporacjami. Nasza
platforma umożliwia szybkie identyfikowanie perspektywicznych projektów.
Oferujemy udział w programie, który nie tylko umożliwia korporacjom inwestowanie
w innowacyjne startupy, spinoffy i spinouty ale również wspiera je w efektywnym
wdrażaniu i integrowaniu dostarczanych rozwiązań.
Tworzymy środowisko sprzyjające wymianie doświadczeń między różnymi
uczestnikami ekosystemu biznesowego. Oferujemy możliwość nawiązywania
międzynarodowych kontaktów, co sprzyja budowaniu globalnych relacji biznesowych
i poszerza perspektywy rozwoju.
Prezentacje pomysłów w Akcelratorze
– co zyskujesz dołączając do Akceleratora:
– co zyskuje przedstawiciel wsparcia ekosystemu biznesowego:
Platforma BCL to miejsce, gdzie innowacyjność spotyka się z doświadczeniem, a potencjał
startupów, spinoffów i spinoutów staje się źródłem wartości dodanej dla miast oraz
inwestorów umożliwiających im dalszy rozwój. Naszym założeniem jest tworzenie
i udoskonalanie pierwszej platformy odpowiedzialnej społecznej dedykowanej
wspieraniu wzrostu i dynamicznego rozwoju biznesu poprzez stworzenie synergii
między różnymi graczami ekosystemu miejskiego.

Umożliwiamy nawiązanie współpracy z korporacjami z obszaru miejskiego.
Prowadzimy identyfikacje partnerów zainteresowanych innowacyjnymi
rozwiązaniami.
Opracowujemy model współpracy, uwzględniający unikalne wartości każdej strony.
Przeprowadzamy analizę potrzeb startupów, identyfikujemy obszary, w których
korporacje mogą wnosić wartość.
Organizujemy spotkania „speed dating & matchmaking” pomiędzy startupami,
spinoffami, spinoutami a biznesem w celu szybkiego nawiązania kontaktów.
Wspieramy rozwój relacji poprzez wybór optymalnego modelu współpracy, np.
wspólny zespół B+R, wspólny rozwój produktu/usługi, lub inkubowanie pomysłu.
Zapewniamy aktywne wsparcie i skutecznego zarządzania relacją za
pośrednictwem partnerów programu BCL.
Przeprowadzamy testy projektów w środowisku miejskim.
Tworzymy szczegółowe plany współpracy, uwzględniając KPIs oparte na wynikach
testów.
Wspieramy i nadajmy kierunek w przygotowanie propozycji ram prawnych dla
dalszej współpracy, dostosowanych do specyfiki projektu
Prowadzimy kompleksową analizę wyników współpracy, ocenę skuteczności i
efektywności działań.
1Wyciągamy wnioski z dotychczasowej współpracy, identyfikujemy obszary do
poprawy i optymalizacji.
Zapewniamy dodatkowe wsparcia w procesie pozyskiwania inwestora, pomoc w
przygotowaniu prezentacji i dokumentacji.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MIEJSKIEJ AKCELERACJI – BETA TEST CITY
To kompleksowe wsparcie, mające na celu nie tylko inicjację współpracy między
startupami, spinoffami, spinoutami a biznesem, ale także długofalowy rozwój i
skalowanie innowacyjnych projektów w środowisku miejskim:
Tworzymy indywidualne programy gotowości inwestycyjnej, obejmujące:
Założenia programu Miejskiej Akceleracji – Beta Test City.
1) Profesjonalne szkolenia z udziałem ekspertów i inwestorów zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych, obejmujące tematykę oczekiwań inwestorów, korzyści
ze współpracy, sztuki prezentacji przed inwestorem, tworzenia dokumentów
formalnych i strategii wyjścia z inwestycji.
2) Indywidualne sesje mentoringowe dostosowane do konkretnych potrzeb startupów,
umożliwiające głębsze zrozumienie wyzwań i optymalizację działań.
3) Oczekiwania inwestorów (aniołów biznesu i VC), kryteria wartej inwestycji, korzyści
z partnerstwa z inwestorem, prezentacja pomysłu przed inwestorem, dokumentacja
formalna, wybór odpowiedniego inwestora oraz strategie wyjścia z inwestycji.
4) Misje mające na celu poznanie rynków Miast Partnerskich Rzeszowa.
5) Skupienie na szkoleniach z zakresu kultury biznesowej i specyfiki rynku, oferujące
spotkania z potencjalnymi klientami oraz korporacjami zainteresowanymi współpracą.
Działania BCL mają na celu nie tylko przygotowanie startupów do efektywnej
współpracy z inwestorami, ale także umożliwienie im rozwinięcia potencjału na
rynkach międzynarodowych poprzez unikalne misje poznawcze i krótkie pobyty
wspierające procesy „soft landing” – w procesie włączenia się w ekosystem
innowacyjny w Polsce oraz nawiązania wartościowych kontaktów z kluczowymi
osobami, organizacjami i instytucjami.
Dołącz do programu BCL w ramach którego prowadzony jest Akcelerator Miejski
– Beta Test City.

Poprzedni wpis
Konsultacje Kariery
Następny wpis
Alliance Thursday by Deloitte
Aktualności
Udostępnij