Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach Poddziałania 8.4.2Adaptacja do zmian, Typ projektu A: Opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 105 os. (70 kobiet i 35 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z  rolnictwa; osób fizycznych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie Woj. Małopolskiego; poprzez objęcie ich  działaniami szybkiego reagowania: zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem obejmującym min. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD i pośrednictwo pracy do końca 31.01.2023 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18+, zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego, przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy) lub zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.) lub zwolnionych (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS.

W celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najgorszej sytuacji na rynku pracy poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji:

 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby w wieku 50+,
 •  osoby poniżej 30 lat,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 •   kobiety

UWAGA ! Uczestnikiem/-czką Projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem/-czką innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz innego Programu Operacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla Uczestnika/-czki!

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem i aktualizacją Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe grupowe,
 • szkolenia zawodowe lub kursy, studia podyplomowe,
 • staże zawodowe,
 • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej i na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6mscy,
 • dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe na 6mscy,
 • zwroty kosztów dojazdu

 

W załączeniu przesyłamy plakat projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” zwracamy się z prośbą o wydrukowanie i umieszczenie plakatu na tablicy informacyjnej jak również o dodanie go na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 508-902-807 lub osobiście w Biurze Projektu w Tarnowie ul. Krakowska 13.

Poprzedni wpis
Dziewczyny mają głos – mów o sobie dobrze
Następny wpis
5 rad dotyczących mowy ciała, które pomogą Ci zdobyć wymarzoną pracę
Aktualności
Udostępnij