Firma Navigator International Sp.z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Walczymy z wykluczeniem”

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn) zamieszkujących/pracujących/uczących się  na terenie województwa małopolskiego, w tym 36 osób zamieszkujących na terenie powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:
-Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
-Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

– Bezrobotni objęci III profilem pomocy
– Bierni zawodowo
– Kobiety
– Osoby Niepełnosprawne

Dowiedz się więcej tutaj >>

Poprzedni wpis
Dołącz do grona Innowatorów!
Następny wpis
Global Hackathon Series w Krakowie
Aktualności
Udostępnij