Wolontariat na studiach. Dlaczego warto być wolontariuszem?

Niesienie pomocy jest szlachetne. A przy okazji może się opłacać samym wolontariuszom. W tym artykule tłumaczymy, jak wolontariat może wpłynąć na Twoje życie i karierę.

Dlaczego możesz nam zaufać
Informacja o reklamach

Być może teraz siedzisz wygodnie w ciepłym fotelu i zastanawiasz się, jak możesz pomóc innym. Rozważasz pomoc w roli wolontariusza. Nic dziwnego. To popularny sposób na wsparcie innych i… swojej kariery.

Dokładnie tak, wsparcie swojej kariery. Nieodpłatna pomoc może, nomen omen, pomóc Ci znaleźć wymarzoną pracę.

Jak? Czytaj dalej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Gdzie są potrzebni wolontariusze
 • Czym jest wolontariat
 • Dlaczego warto być wolontariuszem
 • Jak to udokumentować w procesie rekrutacyjnym do pracy
 • Czy wolontariat wymaga pisemnej umowy
 • Jakim ubezpieczeniom podlegają wolontariusze
 • Jak pogodzić studia, pracę dodatkową i wolontariat

Jak znaleźć wolontariat?

W tym artykule przybliżymy Ci zagadnienia związane z wolontariatem (np. umowy, prawo, wykazanie działalności charytatywnej w CV). Jeśli jednak chcesz po prostu znaleźć miejsce, gdzie możesz pomóc – wyjaśniamy, jak się za to zabrać.

Masz na oku jakąś konkretną organizację? Napisz do niej wprost. Zapytaj, może szukają właśnie pary rąk do pomocy. Jeżeli nie, to może wiedzą, że inna zaprzyjaźniona fundacja szuka wsparcia.

Nieco trudniej jest, gdy nie wiesz, gdzie możesz się zaczepić. W tym miejscu dyskretnie przypomnimy, że mamy XXI wiek. Wolontariat można znaleźć przez internet. Poniżej znajdziesz portale, na których pojawiają się ogłoszenia:

Warto odwiedzić stronę Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, gdyż znajdziemy na niej adresy i telefony placówek regionalnych, które pomogą wyszukać organizacje potrzebujące wsparcia.

Jeszcze inną drogą do znalezienia właściwej organizacji jest przeczesanie lokalnych grupek facebookowych dotyczących wolontariatu. Do przykładowych należą:

Co to jest wolontariat?

Wolontariat to nieodpłatna, dobrowolna praca charytatywna na rzecz innych. Pierwszym skojarzeniem związanym z tym pojęciem jest zapewne pomoc biednym czy chorym. Ale wolontariat niejedno ma imię. Może to równie  dobrze być obsługa dużej imprezy kulturalnej lub sportowej, czy nauczanie pierwszej pomocy.

Wolontariuszy spotykamy na każdym kroku. Typowym przykładem są osoby kwestujące na ulicach lub pod sklepami. Statystyki potwierdzają, że wolontariat cieszy się ogromną popularnością. Z danych GUS wynika, że w taką działalność w I kwartale 2022 r. angażowało się aż 28,4% osób w wieku 15–89 lat. Co ciekawe, największy odsetek wolontariuszy (33,6%) znalazł się wśród osób w wieku 45–54 lat.

To oczywiście nie znaczy, że młodzi ludzie nie angażują się społecznie. Więcej niż co czwarta osoba w wieku 15–24 lat angażowała się w wolontariat.

To nie dziwi, gdyż wolontariat przynosi korzyści uczniom i studentom.

Dlaczego warto być wolontariuszem na studiach?

Do tego, że wolontariat jest pożyteczny społecznie – nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Przyjrzyjmy się zatem, dlaczego warto być wolontariuszem z perspektywy ochotnika.

Motorem napędowym dla niosących pomoc jest własna satysfakcja wynikająca z poczucia zmieniania świata na lepszy czy pomocy innym ludziom. Ale – można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Czyli zrealizować swoje altruistyczne potrzeby odnosząc przy tym zawodowe korzyści.

O czym dokładnie mowa? Chodzi o rozwijanie swoich umiejętności branżowych i uzyskiwanie potrzebnego doświadczenia zawodowego.

Przykład

Student prawa wspiera w działaniach zespół prawny fundacji. Jego praca jest pożyteczna dla społeczeństwa, a on sam zyskuje cenne doświadczenie zawodowe.

Innymi, dość oczywistymi przykładami są studenci kierunków związanych z animacją kultury, których umiejętności i wiedza są cenne dla rozmaitych organizacji społeczno-kulturalnych, czy przyszli medycy wspomagający ośrodki niosące pomoc lekarską potrzebującym.

A co jeśli Twoje studia trudno powiązać z wolontariatem?

Nic straconego. Nawet wolontariat poza Twoją branżą może przynieść Ci wymierne korzyści.

Uczestnictwo w zorganizowanej pomocy pozwoli Ci rozwinąć tzw. kompetencje miękkie. Te umiejętności są istotne w każdej branży, więc niezależnie od ścieżki życiowej na pewno je wykorzystasz.

Do typowych przykładów kompetencji miękkich należą:

 • organizacja czasu i priorytetyzacja obowiązków
 • umiejętność działania pod presją
 • zdolność do rozwiązywania nietuzinkowych problemów
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzania ludźmi

Wolontariat w CV

Wolontariat jest cennym wpisem w życiorysie. Oczywiście, jeśli tematycznie pokrywa się z aplikowanym stanowiskiem, to jeszcze lepiej. Wtedy za jednym zamachem wykażesz doświadczenie zawodowe i…

I no właśnie co? Dlaczego wolontariat jest ważny dla pracodawców?

Działalność pomocowa pokazuje zaangażowanie w sprawy społeczne, dobroczynne. Sugeruje, że kandydat jest życzliwy i empatyczny. Gotów poświęcić swój czas dla innych.

Wolontariat to rodzaj (choć może to brzmieć jak oksymoron) dobrowolnego obowiązku. Dobrowolnie podejmujemy się wykonywania jakichś prac w danym czasie. Nakładamy na siebie obowiązki i jesteśmy za nie odpowiedzialni, mimo że wykonując je, nie uzyskujemy żadnej gratyfikacji finansowej.

Co pracodawca może dzięki temu zobaczyć?

Kandydata, który nie boi się wyzwań. Ponadto jest na tyle sumienny i zorganizowany, że potrafi efektywnie działać i zarządzać swoim czasem.

Jeśli potrafisz zagospodarować tydzień tak, że godzisz naukę, wolontariat i  być może jeszcze  pracę – istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że zawodowe obowiązki również poprawnie zaplanujesz i spriorytetyzujesz.

Pracodawcy cenią wzmiankę o wolontariacie w życiorysie kandydata. Zwłaszcza u młodych osób takich jak studenci, którzy jeszcze nie mieli okazji uzyskać doświadczenia zawodowego. Podejmowanie nieodpłatnych działań dla dobra innych uprawdopodabnia, że kandydat jest osobą energiczną, nie boi się wyzwań i, co najważniejsze, że naprawdę mu na czymś zależy. To rzadkie cechy. Każdy pracodawca zwróci na nie uwagę.

Piotrek SosnowskiPiotrek SosnowskiCo-founder i Chief People & Culture Officer w MoreGrowth

Umowa o wolontariat

Wolontariat, choć nieodpłatny, jest regulowany polskim prawem. Przede wszystkim przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Choć wolontariat nie jest tak sformalizowany, jak np. umowa o pracę, to ustawodawca wprowadza pewne przepisy. Przede wszystkim, jeśli świadczenie wolontariatu trwa ponad 30 dni, wówczas porozumienie powinno sporządzić się na piśmie.

Niezależnie od formy przyjętej umowy, porozumienie powinno dawać możliwość jego rozwiązania. Nawet jeśli świadczenie trwa krócej niż 30 dni, to wolontariusz może ubiegać się o zaświadczenie lub potwierdzenie treści porozumienia na piśmie.

Przepisy wskazują również, że wolontariusz może prosić o pisemną opinię o wykonaniu świadczeń. Za chwilę wytłumaczymy, dlaczego to tak ważne.

Ubezpieczenie wolontariuszy

Wolontariusze nie są objęci składkami ZUS. Mogą jednak zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie mają do niego żadnego innego tytułu (np. z umowy o pracę).

Nie wiesz, czy jesteś ubezpieczony? Przeczytaj: Jak sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony? Sprawdź status ubezpieczenia NFZ i ZUS online

Osobom działającym w ramach wolontariatu przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający z ich aktywności musi, zgodnie z przepisami, wykupić ubezpieczenie NNW.

A co z wolontariuszami, który pomagają ponad 30 dni?

Do nich ma zastosowanie Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, która przyznaje im ubezpieczenie wypadkowe.

Jeszcze bardziej rygorystyczne są przepisy, gdy mowa o wolontariacie za granicą. Zwłaszcza gdy ochotnicy jadą do innego państwa, na teren objęty klęską żywiołową, konfliktem zbrojnym lub katastrofą naturalną. W takim wypadku korzystający z działań wolontariuszy musi im zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub kosztów leczenia za granicą.

Jeśli wolontariat odbywa się poza Polską, ale bez zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji, wówczas uzyskanie ubezpieczenia nie jest obowiązkiem wysyłającego (choć oczywiście dobrze, żeby wolontariusze je mieli).

Przykład

Wolontariusze są oddelegowywani do zwalczania skutków powodzi w Azji. Jeśli powódź zostanie sklasyfikowana jako katastrofa naturalna, wtedy korzystający z pomocy wolontariuszy ma obowiązek ich ubezpieczyć. Natomiast w przypadku, gdy wolontariusze wysyłani są w związku z pomocą zagrożonemu gatunkowi zwierząt – ubezpieczenie jest fakultatywne.

Jak udokumentować wolontariat?

W przypadku poszukiwania pracy nie ma jednej, uniwersalnej metody udokumentowania wolontariatu. Części pracodawców wystarczy wzmianka w CV, niektórzy chętnie spojrzą na zdjęcie pochodzące z akcji. Nie ma co jednak liczyć na dobre serce potencjalnego pracodawcy. Zawsze wypadniemy lepiej, jeśli będziemy mogli udowodnić nasze zaangażowanie.

Uwaga

Poprawne udokumentowanie wolontariatu pomoże również przygotować się do rozmowy o pracę. Przyszły szef może zapytać, jakie wyzwania wiązały się z wolontariatem lub czego nauczyły Cię te działania. Na pewno doceni, jeśli odpowiedzi poprzesz konkretnymi przykładami.

Teraz do rzeczy. Jak udokumentować wolontariat?

Można pokazać zaświadczenie, że angażowałeś się w danym miejscu. Super, jeśli uzyskasz je na „firmowym” (a raczej fundacyjnym czy organizacyjnym) papierze. Koniecznie zwróć uwagę, czy jest podpisane.

Zaświadczenie samo w sobie jest „suche”. Informuje, że wolontariat miał miejsce i nic więcej. Znacznie wartościowsze są referencje. Dzięki nim potencjalny pracodawca dowie się, jak dobrze robiłeś to, co robiłeś. Zwróć uwagę na to, o czym pisaliśmy wcześniej – masz prawo wystąpić do koordynatora wolontariatu o pisemną opinię.

Referencje lub opinie stanowią atut w procesie rekrutacyjnym zarówno w przypadku wcześniejszych doświadczeń zawodowych, jak i wolontariatu. Pozytywna opinia przełożonego uwiarygadnia wartość kandydata oraz pokazuje, że w dobrych relacjach zakończył poprzednią pracę.

Piotrek SosnowskiPiotrek SosnowskiCo-founder i Chief People & Culture Officer w MoreGrowth

Łączenie studiów i pracy z wolontariatem

Najcenniejszym darem wolontariusza, poza oczywiście empatią, jest czas. Problem pojawia się, gdy tygodniowy grafik jest napięty jak przysłowiowa plandeka na Żuku. Już samo pogodzenie studiów z pracą może nastręczać problemów, więc jak jeszcze upchnąć tam wolontariat?

Po pierwsze – nic na siłę.

Wolontariat ma sprawiać satysfakcję i przede wszystkim być skuteczny. Jeśli najzwyczajniej w świecie nie masz czasu, to nie podejmuj się nadmiernej ilości obowiązków. Nikt nie potrzebuje chronicznie niewyspanego, zmęczonego, a w konsekwencji sfrustrowanego wolontariusza. Poza tym – niechęć do tego, co się robi, to szybka droga do wypalenia.

Jeśli nie masz czasu w tygodniu, zainteresuj się akcjami weekendowymi lub sezonowymi. Te pierwsze pozwolą Ci zagospodarować czas wolny bez uszczerbku dla studiów i pracy zawodowej (pod warunkiem że masz wolne weekendy). Z kolei sezonowy wolontariat umożliwia pomoc w okresie wakacji, gdy uczniowie i studenci mają wolne.

Pamiętaj

Wolontariat to nie praca na pełen etat. Spróbuj znaleźć organizację, która pozwala na zaangażowanie się nawet w niewielkim zakresie. Może to być choćby 1–2 dni w miesiącu.

Podsumowanie

WOLONTARIAT TO SZLACHETNA DZIAŁALNOŚĆ. ZAPAMIĘTAJ:

 • Ludzie w każdym wieku angażują się w wolontariat
 • Taka działalność przynosi korzyści również wolontariuszom
 • Jeśli masz możliwość – angażuj się w wolontariat związany z Twoim zawodem
 • Skończony wolontariat udokumentuj zaświadczeniem, opinią lub referencjami
 • Postaraj się wygospodarować nawet kilka dni w miesiącu na wolontariat
 • Organizacje szukające wolontariuszy można znaleźć w internecie lub w Regionalnych Centrach Wolontariatu

Źródło: https://hellofinance.pl/studia/wolontariat-na-studiach

Poprzedni wpis
Finansowy poradnik dla studentów. Jak zdobyć dodatkowe środki i mądrze zarządzać budżetem?
Następny wpis
O tych absolwentów walka na rynku pracy będzie zacięta. To warto studiować
Aktualności
Udostępnij