Jesteś maturzystą

na tegorocznej maturze (lub w ciągu ostatnich 2 lat) zdobyłeś/łaś na maturze rozszerzonej ponad 75% z języka angielskiego, matematyki lub informatyki

 1. Bezpłatne studia stacjonarne na I roku na dowolnym kierunku.
 2. Pakiet bezpłatnych szkoleń i warsztatów zakończonych uzyskaniem dodatkowych certyfikatów.
 3. Nieodpłatne vouchery na egzaminy Microsoftu. Pomyślne zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów.
 4. Udział w wielu wartościowych wydarzeniach i konferencjach naukowych oraz biznesowych.
 5. Indywidualne wsparcie i doradztwo mentora- wykładowcy WSEI, jeśli tylko będzie Ci potrzebne
 6. Możliwość realizacji ciekawych projektów w Parku Technologicznym WSEI.
 7. Opiekę uczelnianego Biura Karier – profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowanie Twojej indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie coachingowe.
 8. Gwarancję interesujących, atrakcyjnych staży w renomowanych firmach.
 9. Pierwszeństwo w dostępie do wyjazdów, szkoleń i praktyk międzynarodowych.
 10. Na koniec: profesjonalne portfolio absolwenta zawierające opis dokonań, certyfikaty ukończenia kursów, szkoleń i staży.
 1. Przeczytaj Regulamin i pakiet korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie.
 2. Wypełnij Kartę Zgłoszeniową, wydrukuj i podpisz
 3. Dołącz do Karty Zgłoszeniowej – kopię Świadectwa Maturalnego
 4. Kartę wraz z kopią świadectwa złóż w naszym punkcie rekrutacyjnym lub prześlij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, do  dnia 25 czerwca  – 1. edycja lub do dnia 15 września – 2 edycja. Dokumenty możesz również wysłać mailem na adres rekrutacja@wsei.edu.pl , a w późniejszym czasie donieść oryginały. Prosimy o dopisek Program Wysokie Loty.
 5. Oczekuj na maila, w którym potwierdzimy otrzymanie dokumentów
 6. Następny krok – to już formalności. Przygotujemy dla Ciebie stosowne dokumenty, potwierdzenie zwolnienia z opłat oraz certyfikat uczestnictwa w Programie Wysokie Loty.
 7. Witamy na pokładzie! Polecimy naprawdę wysoko:)

Regulamin programu Wysokie Loty na rok akademicki 2020/2021