Badanie potrzeb szkoleniowych studentów WSEI – wyniki

W marcu b.r. Biuro Karier WSEI przeprowadziło badanie potrzeb szkoleniowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pozyskano 592 ankiety.

Poniżej prezentujemy wyniki:

  1. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń organizowanych przez WSEI jest Pan/Pani zainteresowany/a (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 obszary):
Finanse, rachunkowość, podatki 130 (8%)
Komunikacja, autoprezentacja 115 (7%)
Marketing, promocja 141 (9%)
Negocjacje 105 (7%)
Nowoczesne technologie 324 (21%)
Programowanie 355 (23%)
Szkolenia z zakresu handlu 64 (4%)
Szkolenia z zakresu przygotowania się do znalezienia pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna) 186 (12%)
Zarządzanie (w tym zarządzanie projektami) 140 (9%)

 

  1. W jakich porach dnia najchętniej będzie Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniach
W godzinach porannych (8.00 -10.00) 101 (15%)
W godzinach popołudniowych (14.00 – 17.00) 144 (21%)
W godzinach wieczornych (18.00 – 20.00) 446 (65%)

 

  1. Wybierz kierunek studiów, na którym studiujesz:
Finanse i rachunkowość 81 (14%)
Informatyka i ekonometria 411 (69%)
Zarządzanie 100 (17%)

 

  1. Płeć
Kobieta 182 (31%)
Mężczyzna 410 (69%)
Poprzedni wpis
Art of Diplomacy
Następny wpis
Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyk zawodowych – wyniki ankiet
Aktualności
Udostępnij