Większość działań w ramach projektu FlexWork została ukończona.
Projekt FlexWork ma na celu przyczynienie się do wzrostu zatrudnienia kobiet poprzez pracę elastyczną (pracę wirtualną) oraz pomoc nieaktywnym kobietom (kobietom w wieku produkcyjnym, które nie są zatrudnione i nie poszukują aktywnie pracy) w powrocie do życia zawodowego.
W związku z tym w ramach projektu FlexWork opracowano kurs e-learningowy mający na celu przeszkolenie nieaktywnych kobiet do zostania przedsiębiorcami w swoich domach. Podstawą tego e-kursu było opracowanie najnowocześniejszej analizy potrzeb dla sektorów usług wirtualnych, poprzez zastosowanie wielu różnorodnych ankiet skierowanych do start-upów, przewodniczek – kobiet i graczy rynkowych we wszystkich krajach partnerskich.
Zorientowany na rynek program e-szkoleniowy FlexWork jest podzielony na dwie sekcje:
1) Pierwsza część jest skierowana do kobiet-przewodniczek, które będą kierować przedsiębiorczyniami rozpoczynającymi działalność. Sześć modułów ma na celu nauczenie przewodniczek metodologii przygotowania przyszłych przedsiębiorczych kobiet do prowadzenia start-up-ów/ nauczyć je jak być przewodniczką/jak wspierać przyszłe przedsiębiorcze start-upy w zakładaniu własnej firmy i pomagać im w opracowaniu strategii konsolidacji i rozwoju.
2) Druga część (dwa moduły) jest skierowana do przedsiębiorczych kobiet rozpoczynających działalność, które otrzymują e-szkolenia z obszarów, w których mogą pracować zdalnie z domu.
E-szkolenie jest stosowane do grup docelowych za pośrednictwem portalu FlexWork (http://www.flex-work.eu/) obsługiwanego przez powiązaną aplikację mobilną, z dalszą pomocą narzędzia e-Podręcznik.

Kolejne kroki to konkretnie następujące działania: „TESTOWANIE” „WDRAŻANIE” i „ROZPOWSZECHNIANIE”
Kolejne kroki do sfinalizowanego projektu są najważniejsze z całego projektu.
Będzie to moment, w którym zmierzymy się z naszą grupą docelową, bezpośrednimi beneficjentami wypracowanego contentu intelektualnego projektu oraz użytkownikami platformy FlexWork i Mobilnej aplikacji. Dowiemy się, czy cała nasza praca odpowiada ich potrzebom i pragnieniom. Kolejne kroki to konretnie działania: “TESTOWANIE”, “ WDRAŻANIE” I “ROZPOWSZECHNIANIE”.
Na etapie TESTOWANIA zostaną zaangażowani jako użytkowniczki: 20 Przewodniczek (mentorek), 100 Podopiecznych, 10 Podopiecznych i 2 Mentorki, które nawiązały rzeczywistą relację mentoringową, oraz otrzymamy 350 – 500 odpowiedzi na pytania zwrotne.
Działania upowszechniające i każde z 9 eventów upowszechniających, które zostaną zorganizowane we wszystkich krajach partnerskich projektu, będą okazją do uzyskania informacji zwrotnej i przetestowania platformy. W eventach weźmie udział 160 uczestników reprezentujących bezpośrednich użytkowników, interesariuszy ICT i e-VET, decydentów i środowisko akademickie w ramach kursów pracy wirtualnej. Ponieważ w obu krokach/działaniach: testowaniu i rozpowszechnianiu będziemy bezpośrednio wchodzić w interakcję z grupą docelową, te dwa działania będą realizowane równolegle po tym, jak na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych poprawimy wszystkie elementy contentu i projektu oraz wydamy KOŃCOWĄ wersję platformy i mobilnej aplikacji.

Zapraszamy Was, zarówno przyszłe Przewodniczki, jak i start-upy przyszłości, do przyłączenia się do nas, aby korzystać z treści na platformie za darmo.

Po szokującej pandemii pandemii COVID-19 w 2020 r. forma wirtualnej działalności gospodarczej znacznie się rozrosła, ponieważ natura biznesu staje się miejscem skupiającym różnorodne działania biznesowe pomysły, koncepcje, projekty i technologie które się zmieniają. Potencjał twórczy i przedsiębiorczy kobiet jest ukrytym źródłem wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy i powinien być wspierany poprzez tworzenie odpowiednich warunków, udogodnień i mechanizmów wsparcia oraz zapewnienia im odpowiednich możliwości e-learningu. Jednym z najlepszych sposobów promowania biznesu i rozwoju osobistego jest „praca wirtualna”.

Portal FlexWork został zaprojektowany przy wsparciu programu Erasmus+ i ma służyć jako kompaktowe narzędzie, które może być używane na laptopach, komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych z systemem Android, zapewniając w ten sposób dostęp do domowej nauki w zakresie mentoringu przedsiębiorczości, start-upu dla przyszłych przedsiębiorców poprzez bezpośredni e-learning. Zapraszamy Was, zarówno przyszłe Przewodniczki, jak i start-upy przyszłości, do przyłączenia się do nas, aby korzystać z treści na platformie za darmo.

FlexWork jest skonfigurowany tak, aby poprowadzić Cię w poszukiwaniu potrzebnych informacji za pomocą przyjaznych dla użytkownika kanałów nawigacji.

Od początku pandemii znacznie wzrósł potencjał pracy w domu jako odpowiedź na kryzys.

Podczas pandemii wiele kobiet zainteresowało się pracą zdalną z wykorzystaniem technologii IT, a także było w stanie na niej zarabiać.
Widoczny jest również trend samokształcenia online, gdzie matki musiały nauczyć się pracy z internetowymi urządzeniami edukacyjnymi dla swoich rodzin lub przedsiębiorczynie musiały skutecznie nauczyć się pracy ze wszystkimi urządzeniami elektronicznymi w ramach pracy z domu . Trzeba jednak podkreslić, że już wiemy, że praca w formie „home-office” w niektórych obszarach gospodarki pozostanie na stałe.
W tym kontekście projekt FlexWork znacząco przyczynia się do tego procesu, zapewniając różne alternatywne elastyczne elementy szkoleniowe dla kobiet.

* Newsletter, został zoorganizowany przez AHBV, powstał przy udziale FFE, INCSMPS, ZARIF i TAKIDD.

Poprzedni wpis
Wsparcie przy założeniu biznesu
Następny wpis
Witaj żaku, poznaj Kraków!
Aktualności
Udostępnij