Zgłoś Zespół do miejskiego hackathonu- PRINT HACK
Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Katedrą Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej zaprasza do udziału w miejskim hackathonie pn. PRINT HACK.
Wyzwanie: opracowanie platformy integratora druku 3D Link do rejestracji https://forms.office.com/r/yrwArusfgv
ETAP I:
Termin: 29 – 30 października br. w godzinach:
 29 października (sobota) o godz. 9:00 START pracy nad koncepcją platformy (Zespoły pracują w przestrzeni Urban Lab do godz. 22:00)
 30 października (niedziela) o godz. 10:00 START z prezentacjami koncepcji (a od godz. 8:30 zapraszamy na wspólne śniadanie do Urban Lab) ETAP II:
 Do 30 listopada – praca ze zwycięskim Zespołem nad wdrożeniem koncepcji platformy integratora druku 3D w przestrzeni miasta. Prezentacja testowej wersji platformy odbędzie się podczas finałowej Gali Rzeszowskiego Startup MIX.
Miejsce hackathonu:
CENTRUM INNOWACJI MIEJSKICH – URBAN LAB
ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
Tel.: (+48) 17 748 40 75
E-mail: urbanlab@erzeszow.pl
Nagroda: wdrożenie testowe koncepcji wypracowanej przez Zwycięski Zespół w przestrzeni Miasta jak również po II etapie Zespół otrzyma nagrodę w wysokości 50 000,00 zł brutto. Testowe rozwiązanie zostanie zaprezentowane podczas Finałowej Gali Rzeszowskiego StartUP MIX- 8 grudnia br.
Zespoły:
W skład każdego zespołu powinno wchodzić maksymalnie 3 osoby (istnieje możliwość pojedynczego zgłoszenia się i dołączenia do innego Zespołu).

Ocena koncepcji:
Członkowie Jury konkretne rozwiązania punktować będą pod kątem poprawności podejścia do tematu hackathonu, potencjału rozwojowego danego pomysłu, jego użyteczności oraz formuły i sposobu prezentacji. Dla zwycięskiej drużyny przewidziana jest nagroda główna w wysokości 50 000,00 złotych brutto.
Założenia:
Opracowanie platformy integratora druku 3D- takie zadanie wyznaczyli dla uczestników miejskiego hackathonu organizatorzy, czyli Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Katedrą Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej.
Koncepcja Integratora Druku 3D (ID3D) zakłada zaprezentowanie informacji, aktualnych trendów i zastosowań systemów druku 3D dotyczących procesów edukacyjnych, badań naukowych, aplikacji przemysłowych, wytwarzania modeli w warunkach domowych oraz wielu innych obszarów obejmujących m.in. medycynę, reklamę, sztukę, wzornictwo czy muzealnictwo. Użytkownicy będą mogli zapoznać się z aktualną liczbą drukarek 3D zgłoszonych do platformy integrującej, potencjalnym zapotrzebowaniem na wydruki 3D oraz na wiedzę z obszaru technologii przyrostowych. Możliwa będzie wymiana doświadczeń w obszarze druku 3D jako forum dyskusyjne dedykowane dla różnych użytkowników drukarek 3D m.in. w zakresie edukacyjnym, naukowym, przemysłowym i hobbystycznym. Zadaniem integratora będzie utworzenie platformy wiedzy zarówno o druku 3D jak też w obszarach ściśle powiązanych do których należą modelowanie 3D-CAD, rekonstrukcja 3D, skanowanie 3D, obróbka programowa danych, projektowanie wirtualne i rzeczywistość wirtualna. Integrator będzie umożliwiał tworzenie wirtualnej galerii projektów i wydruków 3D w obszarach technicznych i artystycznych.
Wprowadzanie danych do integratora będzie się opierało na dobrowolnym wypełnieniu formularza obejmującego dane techniczne systemów druku 3D, obszary działalności i zastosowań, dane kontaktowe z uwzględnieniem prawnych aspektów przetwarzania danych podmiotowych i osobowych.
Dodatkowo ID3D powinien posiadać panel administracyjny, który pozwoli uzupełniać bieżące dane, a administrator systemu będzie je zatwierdzać. Dane po akceptacji automatycznie będą aktualizowane na portalu.
Dodatkowe wymagania dla ID3D to: formularz zgody na administrowanie danych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Poprzedni wpis
DevOps Ninja
Następny wpis
Graduacja 2022
Aktualności
Udostępnij