Biuro Karier WSEI zaprasza studentów i absolwentów na spotkanie z Przedstawicielami ZUS. Warsztaty poprowadzi Pani Ewa Koziara – pracownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w Oddziale ZUS w Krakowie.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Co warto wiedzieć zakładając własną działalność gospodarczą.
  • Konto w ZUS. Cel i korzyści.
  • Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia.
  • Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia.

Termin: 21 grudnia, godzina 11:45-13:00

MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anb24S18XvxMbyqTSon9OcbgVsYAAZQhQdw8FopA1nv01%40thread.tacv2/1638351818991?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7ed644a-d1b3-4946-85f9-30a3380c2618%22%2c%22Oid%22%3a%2218a3f6e6-5443-4c39-b6e6-f94c5a71988e%22%7d

Poprzedni wpis
Capgemini wzmacnia sieć Cyber Defense Center otwierając nowe centrum w Katowicach
Następny wpis
Daj się znaleźć na LinkedIn